• کد خبر: 144
  • گروه خبری : اجتماعی
  • تاریخ انتشار : 15 آبان 1395

پژوهشکده در مازندران

پژوهکشده اقلیمی خزر در مازندران ایجاد می شود

بابلسر – رئیس دانشگاه مازندران گفت: پژوهکشده اقلیمی خزر بزودی در این دانشگاه ایجاد می شود.

بابلسر – رئیس دانشگاه مازندران گفت: پژوهکشده اقلیمی خزر بزودی در این دانشگاه ایجاد می شود.

بابلسر – رئیس دانشگاه مازندران گفت: پژوهکشده اقلیمی خزر بزودی در این دانشگاه ایجاد می شود.

بابلسر – رئیس دانشگاه مازندران گفت: پژوهکشده اقلیمی خزر بزودی در این دانشگاه ایجاد می شود.

نظرات کاربران

پاسخی بگذارید